logo
 

logo-billede Om os

NUMO (Nationalt Udviklingscenter Mod Overvægt) er et non-profit partnerskab mellem Gerlev Idrætshøjskole, Adam Holst Aps og Aktivo Aps med sparring fra Adipositasforeningen og Institut for Human Ernæring, KU-Life.

Partnerskabet har til formål at arbejde for at fremme handlekompetencer blandt danskerne i forhold til at forebygge og behandle overvægt. Målgrupperne for partnerskabet er dels sundhedsprofessionelle i kommuner og regioner, men også andre nøglepersoner, der kan motivere til håndtering af overvægt f.eks. på arbejdspladser, i den frivillige sektor samt andre med interesse herfor.

I forbindelse med udvikling, kvalitetssikring og drift af udviklingscentrets aktiviteter er der nedsat en bestyrelse, der består af følgende personer:

  • Finn Berggren, forstander, Gerlev Idrætshøjskole (formand)
  • Regitze Siggaard, CVO Aktivo
  • Adam Holst PS v. direktør Adam Holst

NUMO har tilknyttet 14 eksperter, der løbende inddrages i undervisning og udvikling. se hvem de er her

NUMO indgår gerne som sparringspartnere i forbindelse med udvikling af projekter, kampagner eller andre initiativer målrettede overvægtige. 

Vi er altid åbne overfor nye ideer og input – så kontakt os endelig.

Nye initiativer
NUMO arbejder for ;
• Fortsat opbygning af kompetencer hos alle som er i kontakt med de overvægtige (borgere, patienter, kolleger mv.)
• Bidrage til at få udviklet støtte direkte til de overvægtige (værktøjer, hot-lines mv)
• Sikre at den dybe tallerken ikke genopfindes – indsamle og formidle best practise på feltet
• Stimulere til opbygning af ”Det nationale råd mod skadelig overvægt” (arbejdstitel) som et samlingssted for viden og udvikling i forhold til overvægt hos børn, unge og voksne

Disse opgaver kræver samarbejde og inddragelse af mange partnere, og vi vil arbejde for at finde muligheder til dette. Har du en god idé, som kan hjælpe os på vej med opgaverne – så kontakt os gerne. Klik her

 

Side billede

 
 
Nationalt Udviklingscenter mod Overvægt | (+45) 4162 4887 | info@numo.nu