logo
 

logo-billede Vores eksperter

Vi er stolte over at præsentere vores 14 eksperter, der alle bidrager til at udvikle NUMO´s aktiviteter

Regitze Siggaard, Tidl. næstformand, Adipositasforeningen og partner i Aktivo Aps. Er udviklingansvarlig for NUMO. Bidrager med viden om overvægt, opbygning af e-læring, brugen af kommunikationsplatforme, netværk dannelse og interaktive mødeformer samt projektledelse

Hanne Jensen, cand.psych, Ph.D-stud., Rigshospitalet. Bidrager med psykologisk indsigt i overvægt. Har arbejdet med livsstilssamtaler, familiebehandling af overvægt, kortlægning af sårbarhedsfaktorer, mænd og overvægt. Forsker i ældre, depression og overvægt.

Per Brændgaard Mikkelsen, selvstændig ernæringskonsulent, cand.scient. Bidrager med viden og praksiserfaringer om helhedsorienteret vægtstopvejledning, tværfagligt samarbejde, diætetik samt livsstilens betydning for vægt og sundhed

Ingela Melin, prof. ved Overviktenheten v Karolinske Sygehus, Sverige. Bidrager med viden og erfaringer for opbygning og afvikling af kurser for sundhedsprofessionelle i forhold til adfærdsændringer og overvægt samt udvikling af kurser til borgere

Anna Mygind, cand. scient. i folkesundhedsvidenskab, Ph.D-stud på Købehavns Universitet. Har bidraget med viden om etniske minoriteters sundhed, kost og fysisk aktivitet. Har udarbejdet en række publikationer herunder artikler, rapporter for Sundhedsstyrelsen og Folkesundhed København.

Nina Frahm, Formand for Adipositasforeningen, parterapeut. Bidrager med viden og erfaringer med at arbejde med overvægtige udenfor arbejdsmarkedet. Har gennem mange år viden om behovet for støtte til overvægtige.

Jesper Staack Krab, direktør, cand.psyh.,  Insights Danmark. Bidrager med viden om læring og coaching og særligt med fokus på opbygning og udvikling af e-læring og  produktion af internetbaserede værktøjer

Adam Holst, direktør Adam Holst Kbh. Aps. Bidrager med viden om sundhedsfremme i kommuner, ideudvikling og opbygning af netværk og udviklingsaktiviteteter
 
Finn Berggren, forstander, Gerlev Idrætshøjskole. Bidrager med viden om fysisk aktivitet og sundhedsfremme samt opbygning og drift af uddannelsesforløb

Thomas Meinert Larsen, Adjunkt, Ph.D, Faggruppeleder for forskningsgruppen for fedme- og appetitregulering, Institut for Human Ernæring. Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Adipositasforskning. Bidrager med viden om behandlingsmetoder og forskningsresultater omkring de fysiologiske faktorer og overvægt

Annette Due, Post doc, Ph.D, Institut for Human Ernæring. Bidrager med viden om behandlingsmetoder og samt praktisk erfaring om vejledning af overvægtige i udsatte grupper. Underviser  kostens betydning for vægttab, vedligeholdelse af vægtab og livsstilssygdomme på daghøjskoler, bachelor- og kandidatniveau

Ulla Skovbæch Pedersen, ernæringskonsulent, Institut for Human Ernæring. Bidrager med viden om behandling og gruppevejledning samt nyeste forskning omkring medicinsk behandling. Forfatter til flere bøger om kost- og vægttab

Alette Jarulf, Direktør i Nutrium, Professionsbachelor i ernæring og sundhed. Bidrager med viden om ernæring, sanselighed og madkvalitet. Har desuden afprøvet Små skridt metoden på egen krop, og fungerer som kursusleder på trin 1

Anne Kimmer Jørgensen. Cand.psych. Bidrager med viden om grupperprocesser og livsstilsændringer. Har stor erfaring bl.a. med undervisning af rygestopinstruktører

 

Side billede

Savner du noget på uddannelsen eller har kendskab til eksperter vi med fordel kan kontakte, så er du velkommen til at give os besked. Kontakt os her

 
 
Nationalt Udviklingscenter mod Overvægt | (+45) 4162 4887 | info@numo.nu