logo
 

logo-billede Uddannelsen

Vægtstoprådgiveruddannelsen er udviklet på baggrund af satspuljemidler i samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsen og det det Nationale Udviklingscenter mod Overvægt (NUMO).

Vi har udvikle uddannelsen ved at kombinere en række evidensbasereder metoder, som har vist sig at fungere i praksis og give et varigt vægttab.

Uddannelsen er bygget op så du som vægtstoprådgiver får værdifuld viden og erfaringer som du kan arbejde videre med. Det betyder at det at være på uddannelse er første skridt på vejen til at blive en god vægtstoprådgiver. 

Der findes ikke mange vægtstoprådgivere i Danmark endnu, og derfor er der behov for konstant udvikling. Du vil som deltager på vægtstoprådgiver uddannelsen derfor blive blandt pionererne på feltet.

Som vægtstoprådgiver får du:

  • Et solidt tværfagligt grundlag til at kommunikere med borgere og patienter om overvægt
  • Viden og træning i individuel vejledning af overvægtige voksne borgere indenfor forskellige målgrupper 
  • Konkrete værktøjer til at planlægge og afvikle gruppebaserede vægttabsforløb/kurser for overvægtige borgere 
  • Redskaber til at igangsætte og følge op på netværk og selvhjælpegrupper mellem overvægtige voksne 
  • Træning i internetbaserede værktøjer og læring

Uddannelsen som vægtstoprådgiver er et centralt element i en målrettet national indsats, der skal nedbringe andelen af overvægtige voksne.

Indsatsen var et led i udmøntningen af satspuljemidlerne for 2007-2010, hvor regeringen og satspuljepartierne havde afsat en pulje på 57,5 mio. kr. til en målrettet indsats indenfor vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne.


 

Side billede

"Jeg er utrolig glad for at have gennemført uddannelsen som vægtstoprådgiver ved NUMO. Det er på en gang en alsidig og dybdegående uddannelse, der har givet mig de nødvendige redskaber til at kunne håndtere de forskellige problemstillinger, som man møder i arbejdet med overvægtige mennesker" Luisa Holmstrøm, fysioterapeut

 
 
Nationalt Udviklingscenter mod Overvægt | (+45) 4162 4887 | info@numo.nu